top of page
ทำไมต้องเริ่มต้นจากจุดที่มีปัญหาก่อน สอนเนื้อหาตรงกับโรงเรียนเลยไม่ได้หรือ

เพราะการสอนเนื้อหาที่ตรงกับโรงเรียนโดยไม่แก้ไขปัญหาที่สะสมมาจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับนักเรียนได้น้อยมาก เหมือนการระดมสร้างชั้นที่สูงขึ้นไปเรื่อย ๆ บนตึกที่เสาเข็มสั่นคลอน สิ่งที่ I-STEP ทำคือ ค้นหาปัญหานั้น แล้วเร่งมือแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วเพื่อเปลี่ยนพื้นฐานของนักเรียนให้แข็งแรง จากนั้นก็จะฝึกในเนื้อหาที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนสูงกว่าเนื้อหาที่โรงเรียนในที่สุด

ถ้าอย่างนั้น ก็ต้องใช้เวลานานใช่ไหม

นักเรียนส่วนใหญ่ใช้เวลา 6-12 เดือนเพื่อเปลี่ยนแปลงพื้นฐานของตนเองให้แข็งแกร่ง

  • ในปีที่ 2 มักเป็นช่วงเวลาที่นักเรียนสามารถรับมือกับเนื้อหาของโรงเรียนได้ดีแล้ว

  • ในปีที่ 3 เป็นต้นไป นักเรียนส่วนใหญ่มักจะฝึกในเนื้อหาที่สูงกว่าที่โรงเรียน ซึ่งเป็นธรรมชาติของการฝึกฝนทุกวันที่จะทำให้มีความเชี่ยวชาญมากกว่าค่าเฉลี่ยของคนวัยเดียวกันในที่สุด

ทำไมต้องมีการบ้าน
ทำไมต้องทำ 10 นาทีทุกวัน
ทำครั้งเดียวหมดเลยได้ไหม

เพราะการทำแบบฝึกหัดทำให้นักเรียนได้ทดสอบความเข้าใจของตัวเองและครูได้รู้ว่านักเรียนเข้าใจอย่างแท้จริงหรือไม่ จึงสามารถแก้ปัญหาของนักเรียนได้ตรงจุด การฝึกวันละ 10 นาทีเปรียบเสมือนการออกกำลังสมองวันละ 10 นาที เช่นเดียวกับการออกกำลังกายวันละ 10 นาทีที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงในระยะยาว  และเหตุผลที่ไม่ควรทำรวดเดียวก็คือ การทำทุกวัน ๆ ละ 10 นาทีเป็นผลดีต่อการฝึกสมอง และทำได้ง่ายในชีวิตประจำวันอีกด้วย

การบ้านเยอะจะมีเวลาทำ I-STEP ไหม

คุณพ่อคุณแม่จะแปลกใจไหมหากรู้ว่า นักเรียนที่มักมีความยากลำบากในการทำ I-STEP คือ คนที่ไม่ค่อยมีการบ้านและมีเวลามากจนมักนำไปใช้กับกิจกรรมสนุกสนานหมดแล้ว แต่คนที่ส่งการบ้านได้สม่ำเสมอกลับเป็นนักเรียนที่มีการบ้านมากพอสมควรจากโรงเรียน เหตุผลคือนักเรียนเหล่านี้คุ้นเคยกับการจัดเวลาเพื่อทำการบ้านทุกวัน ดังนั้นความมากน้อยของการบ้านจึงไม่สำคัญเท่ากับว่านักเรียนมีวินัยในการรับผิดชอบงานวันละ 10 นาทีหรือไม่ โดยปกติ ครูมักแนะนำให้ทำ I-STEP ก่อนทำการบ้านของโรงเรียน เพื่อให้งาน 10 นาทีนี้เสร็จไปพร้อมกับการบ้านของโรงเรียนในทุกวัน

ถ้าต้องการเน้นติวเพื่อสอบเข้าในเวลา 3-6 เดือน เหมาะกับการเรียน I-STEP ไหม
  • ในการติวเพื่อสอบเข้าในเวลาสั้นๆ นั้น นักเรียนจะไม่สามารถใช้เวลาฝึกฝนเพื่อสร้างพื้นฐานได้ ส่วนใหญ่จำเป็นต้องรีบฝึกให้รู้ทันข้อสอบจึงเป็นเป้าหมายระยะสั้นซึ่งต่างจากการเรียน I-STEP ที่มุ่งเป้าหมายระยะยาว

  • ใน I-STEP หลังจากนักเรียนฝึกในเนื้อหาระดับสูงแล้ว จะได้ฝึกทำข้อสอบพิเศษ เช่น นักเรียนม.6 จะฝึกทำข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยย้อนหลังเป็นจำนวนมาก จึงทำให้สามารถค้นพบและแก้ไขปัญหาเป็นรายบุคคลได้ เป็นส่วนช่วยสำคัญที่ทำให้นักเรียนเตรียมตัวสู่การสอบต่าง ๆ และประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี

ทำไมแบบฝึกหัดส่วนใหญ่ไม่เป็นแบบมีคำตอบให้เลือก (multiple choice)

จุดเด่นสำคัญของแบบฝึกหัด I-STEP คือ นักเรียนจะต้องเขียนคำตอบพร้อมวิธีทำ โดยมีแบบฝึกหัดแบบให้วงกลมตัวเลือกอยู่น้อยมาก เพราะการเขียนที่มาของคำตอบจะทำให้ครูรู้ว่า ปัญหาเริ่มเกิดที่จุดใดและจะต้องแก้ปัญหาอย่างไร นอกจากนี้ยังเป็นวิธีฝึกให้นักเรียนเขียนลำดับความคิดในวิชาเลขและฟิสิกส์ รวมทั้งฝึกการเขียนประโยค การสะกดคำ และการใช้เครื่องหมายวรรคตอนในวิชาภาษาอังกฤษและภาษาไทยอีกด้วย

bottom of page