top of page
S__6545720.jpg

I-STEP
KEY DIFFERENCE

ไอ-สเต็ป แตกต่างอย่างไร?

ทำไม

จึงแตกต่าง

เด็กนั่งเขียน.png
เพราะเราเลือกวิธีที่ทุกคน “ลงมือทำ”
  • นักเรียน: มีการบ้านที่จะได้ลงมือฝึกฝนวันละ 10-15 นาที เป็นการบ้านที่ไม่ยากและไม่มากจนเกินไป นักเรียนจึงได้ฝึกความรับผิดชอบในการทำงานเล็ก ๆ นี้ทุกวัน ซึ่งแตกต่างจากการเรียนโดยทั่วไปที่มักเน้นการฟังมากและลงมือทำน้อย

  • ครู: ตรวจและวิเคราะห์ผลการบ้านของนักเรียน รวมทั้งอธิบายแก้ไขปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล เป็นการลงมือทำงานในส่วนของครูที่ทำให้สามารถตรวจสอบความเข้าใจและช่วยเหลือนักเรียนแบบเฉพาะตัวได้

  • พ่อแม่: การได้เห็นการทำงานรายวันของลูกและการพูดคุยกับครูเกี่ยวกับพัฒนาการต่างๆ ทำให้พ่อแม่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างระเบียบวินัย การบริหารเวลา และความตั้งใจในการทำงานให้กับนักเรียน พ่อแม่จึงมีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จในการเรียน I-STEP ของนักเรียน

สอนหนึ่งต่อหนึ่ง.png
เพราะเรารู้จักนักเรียนของเราเป็นอย่างดี
  • การได้พบนักเรียน พูดคุย อธิบายและตรวจงานของนักเรียนในทุกสัปดาห์ทำให้ครู I-STEP รู้จักนักเรียนแต่ละคนเป็นอย่างดี ครูมีโอกาสสังเกตเห็นธรรมชาติ วิธีทำงาน ความถนัดหรือแม้กระทั่งเรื่องที่ไม่ใช่วิชาการโดยตรง เช่น ลายมือและวิธีแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆของนักเรียน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติใน I-STEP ที่ครูจะคุ้นเคยกับนักเรียนมาก รู้จักผู้ปกครองของนักเรียนทุกครอบครัว รวมทั้งได้พูดคุยกับผู้ปกครองเกี่ยวกับพัฒนาการต่างๆ ของเด็กๆ อยู่เสมอ

  • นักเรียน I-STEP พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า I-STEP เป็นเหมือนกับบ้านหลังที่สอง เพราะนักเรียนจำนวนมากเรียนตั้งแต่เล็กจนโต ทำให้ครู นักเรียน และผู้ปกครองรู้จักและเข้าใจกันดี เหมือนคนในครอบครัว

พูดคุย.png
เสียงหัวเราะและการพูดคุยอย่างเป็นกันเองระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครองเป็นเอกลักษณ์ของ I-STEP 
  • การพบกันทุกสัปดาห์ทำให้เกิดความผูกพันพิเศษ ครู I-STEP มีชื่อเสียงเรื่องใจดีเพราะครูรู้ว่าเด็กทุกคนต้องการให้ผู้ใหญ่ปฏิบัติกับเขาอย่างนุ่มนวลและอบอุ่น และครูเชื่อว่าเด็กทุกคนมีที่ยืนของตัวเองในโลกใบนี้ จึงเป็นหน้าที่ของพ่อแม่และครูในการช่วยให้เด็กค่อย ๆเรียนรู้โลกไปพร้อมกับการค้นพบตัวเอง

heart1.png
เพราะ I-STEP คือแหล่งสร้างแรงบันดาลใจ
  • เราเชื่อว่าเด็กทุกคนสามารถฉายแสงได้ หากเขาได้อยู่บนเวทีที่เหมาะสมของตัวเองและได้มีการเตรียมตัวมาเพื่อสิ่งนั้น เราจึงเน้นการสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงเพียงพอที่เด็กทุกคนจะสามารถเป็นสิ่งที่เขาต้องการ เราช่วยค้นหา ปลุกความสนใจ กระตุ้นให้เขาลุกขึ้นหาเวทีของตน คำถามที่เราจะถามนักเรียนตั้งแต่วันแรกคือ ชอบวิชาไหนมากที่สุด และนึกภาพตัวเองสนุกกับการทำอะไรในอนาคต เราตั้งใจที่จะเป็นแหล่งสร้างแรงบันดาลใจและที่ปรึกษาให้กับนักเรียนทุกคน

worksheet.png
แบบฝึกหัด I-STEP ประณีต ละเอียด และเชื่อมโยงเป็นระบบ
  • แบบฝึกหัด I-STEP ออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักเรียนได้ฝึกฝนและเรียนรู้เป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่เรื่องพื้นฐานจนถึงเนื้อหาระดับสูง และมีความสอดคล้องกับเนื้อหาที่นักเรียนจะพบในโรงเรียน และ การสอบต่างๆ

  • I-STEP จึงสามารถช่วยเหลือนักเรียนได้ทุกแบบตั้งแต่คนที่ประสบปัญหาไม่เข้าใจในสิ่งที่เรียนอยู่จนถึงคนที่เข้าใจแล้วอยากเรียนรู้มากขึ้น รวมถึงเด็กเล็ก ๆ ที่ต้องการเตรียมตัวสำหรับการเรียนในอนาคต

bottom of page