top of page
DSC09070.JPG

Physics

วิชาฟิสิกส์

วิชาฟิสิกส์

ฟิสิกส์แนวทางใหม่ เน้นการลงมือทำเพื่อหาคำตอบ

 

วิชาฟิสิกส์คือการมาบรรจบกันของวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปัญหาในการเรียนฟิสิกส์มักเกิดจากความไม่แน่ใจว่าต้องเริ่มที่จุดไหน ใช้สูตรใดในการคำนวณ ทำไมเมื่อใช้สูตรนี้แล้วจึงผิด ซึ่งการลงมือฝึกฝนสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ 

 

ทุก STEP ได้จัดไว้ในลักษณะที่สมบูรณ์ในตัวเอง สามารถทำความเข้าใจเป็นหัวข้อได้

ครูสวัสดี 4.png

ครอบคลุมทุกเนื้อหา

ระดับมัธยมต้น - มัธยมปลาย สายวิทย์และศิลป์

ตัวอย่างหลักสูตร

bottom of page