วิชาฟิสิกส์

ฟิสิกส์แนวทางใหม่
เน้นการลงมือทำเพื่อหาคำตอบ


วิชาฟิสิกส์คือการมาบรรจบกันของวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปัญหาในการเรียนฟิสิกส์มักเกิดจากความไม่แน่ใจว่าต้องเริ่มที่จุดไหน ใช้สูตรใดในการคำนวณ ทำไมเมื่อใช้สูตรนี้แล้วจึงผิด ซึ่งการลงมือฝึกฝนสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้

 

I-STEP ฟิสิกส์เหมาะสำหรับนักเรียนมัธยมต้นและมัธยมปลายทั้งสายวิทย์และสายศิลป์
ทุก STEP ได้จัดไว้ในลักษณะที่สมบูรณ์ในตัวเอง สามารถทำความเข้าใจเป็นหัวข้อได้

ตัวอย่างเนื้อหา

  • แรงและกฎของนิวตัน

  • งานและพลังงาน

  • โมเมนตัม

  • แสงและเลนส์

  • ความร้อน

  • ไฟฟ้า

  • เครื่องกล

  • เสียง

  • ฟิสิกส์อะตอมและนิวเคลียร์